LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 2008: Thành lập

Với chỉ 5 thành viên ban đầu công ty dược Phan Anh được thành lập vào năm 2008 có trụ sở tại thành phố Bắc Giang

 Năm 2014: Thiệt lập hơn 100 nhà thuốc

Dược Phan Anh thiết lập hơn 100 nhà thuốc trực thuộc công ty.

Năm 2017: Ra măt sản phẩm mới

Dược Phan Anh nghiên cứu và cho ra mắt một số sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.