Để bảo đảm cung cấp các thuốc có chất lượng đến tay người sử dụng Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Phan Anh ra sức củng cố và hoàn thiện trong các khâu vận chuyển, bảo quản và phân phối thuốc để bảo đảm việc cung cấp thuốc đến tay người tiêu dùng một cách kịp thời, đầy đủ và có chất lượng như dự kiến.

Chủ động xây dựng kế hoạch hợp tác và quy trình GDP

  • Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác phân phối: Nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám… Tăng cường tiếp xúc với các khách hàng truyền thống
  • Xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn SOP GSP, GDP trong toàn bộ các khâu vận chuyển, bảo quản và phân phối thuốc.

Xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho quá trình phân phối thuốc

Xây dựng bổ sung các kho tàng và phương tiện bảo quản thuốc như giá kệ, xe chuyên dụng… tuân thủ theo đúng các nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP). Kiểm soát các khu vực bảo quản, khu vực nhận và xuất hàng, khu vực lấy mẫu, điều kiện và yêu cầu trong bảo quản, nhận hàng, quay vòng hàng tồn kho và kiểm soát các dược phẩm quá hạn.